Ullensvang Linux-brukargruppe

TuxEin foreining for Linux- og *BSD-interesserte i Ullensvang.

Møter vert organisert sporadisk og når me får lyst.

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *